Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน

ไม่มีรูป

 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) :: ใบยอ (ตำเสือ)
 • ชื่อสามัญ :: ยอบ้าน
 • ชื่อวงศ์ :: RUBIACEAE
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Morinda citrifolia L.
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: "แก้คลื่นเหียนอาเจียน ขับโลหิตระดู ขับเลือดลม ขับผายลม ราก รสเฝื่อน เป็นระบาย แก้กษัย ผสมยารักษาวัณโรค ต้น ราเฝื่อน ผสมยารักษาวัณโรค ใบ รสขมเฝื่อน รักษาวัณโรค แก้กษัยคั้นน้ำสระผมฆ่าเหา ทาแก้โรคเก๊าต์ ปวดตามข้อนิ้วมือนิ้วเท้า ใบสดย่างไฟหรือปรุงยาประคบแก้ปวดบวม แก้อักเสบ ต้มน้ำดื่มแก้ไข้ บำรุงธาตุ ดอก รสเฝื่อน ผสมยารักษาวัณโรค ผล รสเผ็ดปร่า แก้คลื่นเหียนอาเจียน เผาเป็นถ่านผสมเกลือเล็กน้อยอมแก้เหงือกเปื่อยเป็นขุมบวม ต้มดื่มขับประจำเดือน ขับเลือดลม ขับลมในลำไส้ ขับผายลม ขับน้ำคาวปลา แก้เสียงแหบแห้ง แก้ร้อนในอก แก้กษัย ทำน้ำกระสายยา หมกไฟหรือต้มกับน้ำกินเป็นยาบำรุงธาตุ ขับลม"
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง :: ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย 1 หน้า 207