Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน


 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) :: หนอนตากอยาก
 • ชื่อสามัญ :: หนอนตายหยาก
 • ชื่อวงศ์ :: STEMONACEAE
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Stemona tuberosa Lour.
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: "แก้ประดง ผื่นคัน น้ำเหลืองเสีย ราก (หัว) ปรุงเป็นยารับประทาน น้ำเหลืองเสีย แก้โรคผิวหนัง ผื่นคันตามร่างกาย ฆ่าเชื้อพยาธิภายใน มะเร็งตับตำผสมน้ำเอาน้ำพอกทาฆ่าหิดเหา แมลง หนอน ศัตรูพืช"
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง :: ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย 1 หน้า 248