Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน

ไม่มีรูป

 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) :: ใบกะเพรา
 • ชื่อสามัญ :: กะเพรา
 • ชื่อวงศ์ :: LAMIACEAE
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Ocimum tenuiflorum L.
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: "บำรุงไฟธาตุ ขับลม แก้ปวดท้อง แก้ลมตานซาง ขับเหงื่อ แก้ไข้ ขับเสมหะ ใช้ทั้งต้น เป็นยาขับลม แก้ปวดท้อง ท้องเสียและคลื่นไส้อาเจียน ราก, ต้น รสเผ็ดร้อน แก้พิษตานซาง แก้ไข้สันนิบาต แก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ บำรุงธาตุ ใบ รสเผ็ดร้อน บำรุงไฟธาตุ แก้ปวดท้อง ขับผายลม ทำให้เรอ แก้จุกเสียด แก้คลื่นไส้อาเจียน น้ำคั้นจากใบ กินขับเหงื่อ แก้ไข้ ขับเสมหะ ทาผิวหนังแก้กลากเกลื้อน ใบสดหรือแห้ง ชงดื่มบำรุงธาตุ ขับลมในเด็กอ่อน เมล็ด รสเผ็ดร้อน บำรุงเนื้อหนังให้ชุ่มชื่น "
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง :: ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย 1 หน้า 30 ตำราแพทย์แผนไทยโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม โดย กองประกอบโรคศิลปะ หน้า 10