Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน

ไม่มีรูป

 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) :: ลูกไข่เน่า (ขี้ไก่)
 • ชื่อสามัญ :: ไข่เน่า
 • ชื่อวงศ์ :: VERBENACEAE
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Vitex glabrata R.Br.
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: "ขับพยาธิไส้เดือน บำรุงธาตุ แก้ท้องร่วง เจริญอาหาร ราก เป็นยาช่วยเจริญอาหาร เปลือกต้น แก้บิด แก้เด็กถ่ายเป็นฟอง แก้โรคพยาธิในเด็กที่มีอาการเบื่ออาหาร แก้ไข้ แก้โรคเบาหวาน เปลือกผล ใช้รักษาโรคเกล็ดกระดี่ขึ้นนัยน์ตา แก้โรคกระเพาะอาหารหรือลำไส้อักเสบของเด็กทารกและแก้ซาง"
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง :: ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย 1 หน้า 59