Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน

ไม่มีรูป

 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) :: รากบัว
 • ชื่อสามัญ :: รากบัวหรือเหง้าของบัวหลวง
 • ชื่อวงศ์ :: NELUMBONACEAE
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Nelumbo nucifera Gaertn.
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: "แก้ไข้มีพิษร้อน ชูกำลัง บำรุงครรภ์ รากเหง้า รสหวานเย็นมัน แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้เสมหะ แก้พุพอง แก้ดีพิการ แก้อาเจียน บำรุงกำลัง ใบอ่อน รสฝาดเปรี้ยว ชูกำลัง บำรุงร่างกายให้ชุ่มชื่น ใบแก่ รสฝาดเปรี้ยว แก้ไข้ สูบแก้ริดสีดวงจมูก บำรุงโลหิต ดอก รสฝาดหอม แก้ไข้ แก้เสมหะและโลหิต ทำให้คลอดบุตรง่าย บำรุงครรภ์ บำรุงหัวใจ เกสร รสฝาดหอม แก้ไข้มีพิษร้อน ไข้รากสาด ชูกำลัง ทำให้ชื่นใจ บำรุงครรภ์รักษา ฝัก รสฝาดหอม แก้ท้องเดิน สมานแผลในมดลูก แก้พิษเห็ดเมา"
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง :: ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย 1 ตำราแพทย์แผนไทยโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม โดย กองประกอบโรคศิลปะ หน้า 107