Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน

ไม่มีรูป

 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) :: ใบมะขามป้อม (บ่าขามป้อม)
 • ชื่อสามัญ :: มะขามป้อม
 • ชื่อวงศ์ :: EUPHORBIACEAE
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Phyllanthus emblica L.
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: "แก้ไอ แก้เสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ใบ ต้มลดอาการไข้ ดอก เข้ายาเย็น เป็นยาระบายท้อง ลูกอ่อน บำรุงเนื้อหนังให้บริบูรณ์ กัดเสมหะในคอ ลูกแก่ เป็นยาแก้ไข้เจือลม แก้ลม แก้ไอ แก้เสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ลดไข้ ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บำรุงหัวใจ ฟอกโลหิต แก้โรคลักปิดลักเปิด เนื้อผลแห้ง เป็นยาแก้บิด แก้ท้องเสีย แก้ริดสีดวง เปลือกต้น เป็นยาสมานแผล"
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง :: ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย 1 หน้า 187