Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน

ไม่มีรูป

 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) :: รากกล้วย
 • ชื่อสามัญ :: กล้วยน้ำว้า
 • ชื่อวงศ์ :: MUSACEAE
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Musa sapientum L.
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: "แก้แผลในกระเพาะอาหาร แก้ท้องเสีย สมานแผล ระบายอุจจาระธาตุ บำรุงร่างกาย ผลดิบ รักษาอาการท้องเสียและบิด"
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง :: ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย 1 ตำราแพทย์แผนไทยโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม โดย กองประกอบโรคศิลปะ หน้า 26