Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน

ไม่มีรูป

 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) :: กล้วยน้ำว้าดิบ (กล้วยอ่อง)
 • ชื่อสามัญ :: กล้วยน้ำว้า
 • ชื่อวงศ์ :: MUSACEAE
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Musa sapientum L.
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ ::
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง ::