Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน

ไม่มีรูป

 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) :: ฟ้าทะลายโจร
 • ชื่อสามัญ :: ฟ้าทะลายโจร
 • ชื่อวงศ์ :: ACANTHACEAE
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees.
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: รสขม แก้ท้องเสีย อาการเจ็บคอ
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง :: ตำราแพทย์แผนไทยโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม โดย กองประกอบโรคศิลปะ หน้า 122