Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน

ไม่มีรูป

 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) :: ใบข่า ใบมะขาม (บ่าขาม)
 • ชื่อสามัญ :: ข่า
 • ชื่อวงศ์ :: ZINGEBERACEAE
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Alpinia galanga (L.) Willd.
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: ใบข่า รสเผ็ดร้อน ฆ่าพยาธิ กลาก ต้มน้ำอาบ แก้ปวดเมื่อยตามข้อ
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง :: ตำราแพทย์แผนไทยโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม โดย กองประกอบโรคศิลปะ หน้า 39