Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน

ไม่มีรูป

 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) ::
 • ชื่อสามัญ :: มะเดื่อหอม
 • ชื่อวงศ์ :: Ficus hista Vahl.
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: MORACEAE
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: "แก้ตับอักเสบ ขับลมในลำไส้แก้พิษงู พิษฝี ราก รสฝาดเย็นหอม แก้ตับและหัวใจพิการ ขับลมในลำไส้ แก้พิษงู พิษฝี พิษอักเสบ ชูกำลัง บำรุงหัวใจ ฝนน้ำกิน แก้ผิดสำแดง ลำต้นหรือราก ต้มน้ำดื่ม บำรุงหัวใจ ผล รสฝาดเย็น แก้พิษฝี"
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง :: ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย 1 หน้า 191