Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน

ไม่มีรูป

 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) :: ดอกอัญชัน
 • ชื่อสามัญ :: อัญชัน
 • ชื่อวงศ์ :: PAPILIONACEAE
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Clitoria ternatea L.
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: "ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ ระบายท้อง ราก มักใช้ชนิดดอกขาว มีรสขมเย็นชืด บำรุงตา ทำให้ตาสว่าง ฝนกับน้ำฝนใช้หยอดตา แก้ตาเจ็บ ตาฟาง ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะผิดปกติ และเป็นยาระบาย ใช้รากถูฟันทำให้ฟันทน แก้ปวดฟัน เมล็ด รสมัน เป็นยาระบาย แต่มักทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียน"
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง :: ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย 1 หน้า 257