Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน

ไม่มีรูป

 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) :: รางจืด
 • ชื่อสามัญ :: รางจืด
 • ชื่อวงศ์ :: THUNBERGIACEAE
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Thunbergia laurifolia Lindl.
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: "ถอนพิษ แก้ไข้ ถอนพิษยาเบื่อเมา แก้ร้อนในกระหายน้ำ เถาและใบ แก้แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษร้อนต่าง ๆ ราก แก้เมาค้าง แก้อาการปวดหัวมึนหัวเนื่องจากพิษสุรา ถอนพิษสุรา พิษตกค้างในร่างกาย ยังเข้ายารักษาโรคอักเสบและปอดบวม "
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง :: ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย 1 หน้า 213