Responsive image
พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน

ไม่มีรูป

 • ชื่อสมุนไพร (ไท-ยวน) :: เนื้อขนุน (หม่าหนุน มะหนุน)
 • ชื่อสามัญ :: ขนุน
 • ชื่อวงศ์ :: MORACEAE
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Artocarpus heterophyllus Lam.
 • วันที่พบ :: 5 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: เมืองราชบุรี
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.474757683465153, 99.73961016649962
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: "บำรุงโลหิต แก้กามโรค ขับพยาธิ ระงับประสาท แก้ท้องเสีย แก้โรคผิวหนัง ใบ รสหวานชุ่มสุขุมออกขม แก้กามโรค ขับขับพยาธิ แก้โรคลมชัก ระงับประสาท บำรุงโลหิต ต้มดื่มแก้ท้องเสีย ทาแก้โรคผิวหนัง ยาง รสฝาด แก้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบบวม แผลมีหนองเรื้อรัง"
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง :: ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย 1 หน้า 45