Responsive image
พืชสมุนไพรในอำเภอสวนผึ้ง

ไม่มีรูป

 • ชื่อสามัญ :: ละหุ่ง
 • ชื่อวงศ์ :: Euphorbiaceae
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Ricinus communis L.
 • วันที่พบ :: 8 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: สวนผึ้ง
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.587633500401056, 99.25608706356415
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: ใบสด รสจืดขื่น มีฤทธิ์ฆ่าแมลงบางชนิดได้ ต้มกินเป็นยาระบาย แก้ปวดท้อง ขับน้ำนม ขับระดู ขับลม เผาไฟพอกแก้ปวดบวม ปวดตามข้อ ปวดศีรษะ และแผลเรื้อรัง ตำเป็นยาพอกฝี แก้ช้ำรั่ว(อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่) แก้เลือดลมพิการ ราก รสจืด ตำเป็นยาพอกเหงือกแก้ปวดฟัน ต้มกินเป็นยาระบาย หรือใช้สุมเป็นถ่านทำเป็นยารับประทานแก้พิษไข้เซื่องซึม และเป็นยาสมาน น้ำมันจากเมล็ด รสมันเอียน มีฤทธิ์ระบายอุจจาระสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 • องค์ประกอบทางเคมี ฟลาโวนอยด์ :: -
 • องค์ประกอบทางเคมี อัลคาลอยด์ :: -
 • องค์ประกอบทางเคมี แอนทราควิโนน :: -