Responsive image
พืชสมุนไพรในอำเภอสวนผึ้ง

ไม่มีรูป

 • ชื่อสามัญ :: รางจืด
 • ชื่อวงศ์ :: Acanthaceae
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Thunbergia laurifolia Lindl.
 • วันที่พบ :: 8 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: สวนผึ้ง
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.587633500401056, 99.25608706356415
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: ใบ ราก และเถา รสจืดเย็น ตำคั้น หรือเอารากฝนกับน้ำ หรือต้มเอาน้ำยาดื่มถอนพิษ แก้ไข้ ถอนพิษยาเบื่อเมา แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ประจำเดือนไม่ปกติ แก้ปวดหู ตำพอก แก้ปวดบวม เถาและใบ รับประทานแก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษร้อนต่างๆ ราก รสจืดเย็น แก้อักเสบ แก้ปวดบวม แก้เมาค้าง แก้อาการปวดหัวมึนหัวอันเนื่องมาจากพิษสุรา ถอนพิษสุรา พิษตกค้างในร่างกาย รากและเถา ใช้กินเป็นยารักษาอาการร้อนในกระหายน้ำ รักษาพิษร้อนทั้งปวง
 • องค์ประกอบทางเคมี ฟลาโวนอยด์ :: +
 • องค์ประกอบทางเคมี อัลคาลอยด์ :: +
 • องค์ประกอบทางเคมี แอนทราควิโนน :: -