Responsive image
พืชสมุนไพรในอำเภอสวนผึ้ง

ไม่มีรูป

 • ชื่อสามัญ :: พญาปล้องทอง
 • ชื่อวงศ์ :: Acanthaceae
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Clinacantus nutans (Burm.) Lindau
 • วันที่พบ :: 8 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: สวนผึ้ง
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.587633500401056, 99.25608706356415
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: ใบ ใช้บรรเทาอาการอักเสบ ปวดบวมจากพิษแมลงกัดต่อย และพิษของพืชบางชนิด (อาการอักเสบที่ไม่มีไข้) ใช้แก้แผลไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก ใช้บรรเทาอาการอักเสบที่เกิดจากเริม และงูสวัด และช่วย ให้เริมหายเร็วขึ้น ปัจจุบันได้มีผู้เตรียมครีมของสารสกัดจากใบพญาปล้องทอง เพื่อใช้รักษาเริมและงูสวัด ใช้ได้ผลดี
 • องค์ประกอบทางเคมี ฟลาโวนอยด์ :: +
 • องค์ประกอบทางเคมี อัลคาลอยด์ :: -
 • องค์ประกอบทางเคมี แอนทราควิโนน :: -