Responsive image
พืชสมุนไพรในอำเภอสวนผึ้ง

ไม่มีรูป

 • ชื่อสามัญ :: มะไฟเดือนห้า
 • ชื่อวงศ์ :: Droseraceae
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Drosera indica L.
 • วันที่พบ :: 8 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: สวนผึ้ง
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.587633500401056, 99.25608706356415
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: ใบ รสร้อน แก้โลหิตในเรือนไฟ แก้สันนิบาตโลหิต ขับโลหิตระดู ขับพยาธิไส้เดือน ฆ่าเชื้อโรคผิวหนัง เรื้อน กุฎฐัง ทั้ง ต้น รสร้อน ต้มดื่ม บำรุงธาตุ แก้โรคหัวใจอ่อน แก้ไข้ตัวเย็นหมดสติ ขับโลหิตระดู แก้พิษโลหิตในเรือนไฟ แก้พิษฝี แก้ไข้ตรีโทษ ราก รสร้อน แก้ฟกช้ำ เคล็ดแพลง แก้ช้ำในจนตับปอดพิการทำพิษ กระจายลมให้ซ่าน ขับโลหิตระดู
 • องค์ประกอบทางเคมี ฟลาโวนอยด์ :: +
 • องค์ประกอบทางเคมี อัลคาลอยด์ :: +
 • องค์ประกอบทางเคมี แอนทราควิโนน ::