Responsive image
พืชสมุนไพรในอำเภอสวนผึ้ง

ไม่มีรูป

 • ชื่อสามัญ :: ว่านค้างคาวดำ
 • ชื่อวงศ์ :: Dioscoreceae
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Tacca chantrieri André
 • วันที่พบ :: 8 พฤศจิกายน 2564
 • อำเภอ :: สวนผึ้ง
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.587633500401056, 99.25608706356415
 • ลักษณะ ::
 • สรรพคุณ :: ราก ต้น เหง้า และใบสดต้มน้ำดื่มหรือเคี้ยวสดๆ เป็นยาแก้ปวดต่างๆ เช่น ปวดตามร่างกายปวดท้อง อาหารไม่ย่อย อาหารเป็นพิษ โรคกระเพาะอาหาร และ บำรุงร่างกาย
 • องค์ประกอบทางเคมี ฟลาโวนอยด์ :: +
 • องค์ประกอบทางเคมี อัลคาลอยด์ :: -
 • องค์ประกอบทางเคมี แอนทราควิโนน :: -