Responsive image
ฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนในพรรณไม้


ลำดับที่ ภาพ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ การดูดซับ CO2(tCO2) วันที่
181 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.14 17/11/2564
182 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.24 17/11/2564
183 มะพร้าว Cocos nucifera L. ARECACEAE 1.57 17/11/2564
184 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.13 17/11/2564
185 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.15 17/11/2564
186 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.12 17/11/2564
187 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.11 17/11/2564
188 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.12 17/11/2564
189 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.11 17/11/2564
190 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.10 17/11/2564
191 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.23 17/11/2564
192 ทุเรียน Durio sp. MALVACEAE 0.10 17/11/2564
193 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.10 17/11/2564
194 ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE 1.45 17/11/2564
195 มะม่วง Mangifera indica L. ANACADIACEAE 0.12 17/11/2564
196 มะม่วง Mangifera indica L. ANACADIACEAE 0.43 17/11/2564
197 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.14 17/11/2564
198 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.08 17/11/2564
199 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.07 17/11/2564
200 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.36 17/11/2564

พบข้อมูลจำนวน 580 รายการ : 29 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>