Responsive image
ฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนในพรรณไม้


ลำดับที่ ภาพ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ การดูดซับ CO2(tCO2) วันที่
141 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.13 17/11/2564
142 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.15 17/11/2564
143 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.13 17/11/2564
144 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.23 17/11/2564
145 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.17 17/11/2564
146 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.17 17/11/2564
147 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.13 17/11/2564
148 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.15 17/11/2564
149 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.12 17/11/2564
150 ทุเรียน Durio sp. MALVACEAE 0.08 17/11/2564
151 ทุเรียน Durio sp. MALVACEAE 0.02 17/11/2564
152 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.16 17/11/2564
153 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.11 17/11/2564
154 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.14 17/11/2564
155 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.27 17/11/2564
156 ทุเรียน Durio sp. MALVACEAE 0.04 17/11/2564
157 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.03 17/11/2564
158 ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE 0.69 17/11/2564
159 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.10 17/11/2564
160 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE 0.17 17/11/2564

พบข้อมูลจำนวน 580 รายการ : 29 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>