Responsive image
ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ยวน ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี


ลำดับที่ ภาพ ชื่อสมุนไพร(ไท-ยวน) ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ อ่าน วันที่พบ
1 หนอนตากอยาก หนอนตายหยาก Stemona tuberosa Lour. 105 05/11/2564
2 บอระเพ็ด (จุ่งจะริง จุ่งจิง) บอระเพ็ด Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson 73 05/11/2564
3 ลูกมะเดื่อ มะเดื่อปล้อง MORACEAE 87 05/11/2564
4 มะเดื่อหอม MORACEAE 68 05/11/2564
5 ดอกอัญชัน อัญชัน Clitoria ternatea L. 87 05/11/2564
6 รางจืด รางจืด Thunbergia laurifolia Lindl. 59 05/11/2564
7 เนื้อขนุน (หม่าหนุน มะหนุน) ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. 69 05/11/2564
8 ขิงสด ขิง Zingiber officinale Roscoe. 75 05/11/2564
9 ใบยอ (ตำเสือ) ยอบ้าน Morinda citrifolia L. 73 05/11/2564
10 ใบโหระพา (ก้อมก้อส้ม) โหระพา Ocimum basilicum L. 74 05/11/2564
11 ใบกะเพรา กะเพรา Ocimum tenuiflorum L. 70 05/11/2564
12 กะเพราทั้ง 5 กะเพรา Ocimum tenuiflorum L. 68 05/11/2564
13 ลูกไข่เน่า (ขี้ไก่) ไข่เน่า Vitex glabrata R.Br. 68 05/11/2564
14 รากบัว รากบัวหรือเหง้าของบัวหลวง Nelumbo nucifera Gaertn. 77 05/11/2564
15 ใบมะขามป้อม (บ่าขามป้อม) มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. 67 05/11/2564
16 รากมะขามป้อม มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. 72 05/11/2564
17 รากกล้วย กล้วยน้ำว้า Musa sapientum L. 75 05/11/2564
18 กล้วยสุก กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า Musa sapientum L. 97 05/11/2564
19 กล้วยน้ำว้าดิบ (กล้วยอ่อง) กล้วยน้ำว้า Musa sapientum L. 75 05/11/2564
20 หัวแห้วหมู แห้วหมู Cyperus rotundus L. 74 05/11/2564

พบข้อมูลจำนวน 32 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>