Responsive image
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร


ลักษณะโคโลนี ย้อมติดสีแกรม คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร
ที่ ภาพ ชื่อ รูปร่าง ขอบ ขนาด บวก(+) ลบ(-) การตรึงไนโตรเจน การสลายโพแทสเซียม การสลายฟอสฟอรัส
7 แบคทีเรียแกรมลบ กลม เรียบ เล็ก -
8 แบคทีเรียแกรมลบ แท่ง ไม่เรียบ เล็ก -
9 แบคทีเรียแกรมลบ แท่ง ไม่เรียบ กลาง -
10 แบคทีเรียแกรมลบ กลม ไม่เรียบ เล็ก -
11 แบคทีเรียแกรมลบ กลม เรียบ เล็ก -
12 แบคทีเรียแกรมลบ แท่ง เรียบ ใหญ่ -
1 เชื้อรา สีดำ
2 เชื้อรา สีเหลือง
3 เชื้อรา สีเขียว

พบข้อมูลจำนวน 29 รายการ : 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2