Responsive image
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร

ไม่มีรูป

 • ชื่อ :: แบคทีเรียแกรมบวก
 • รูปร่าง :: แท่ง
 • ขอบ :: เรียบ
 • ขนาด :: กลาง
 • บวก (+) :: +
 • ลบ (-)
 • การตรึงไนโตรเจน ::
 • การสลายโพแทสเซียม :: ✓
 • การสลายฟอสฟอรัส ::
 • ลักษณะ ::
 • ตำแหน่ง GPS :: 13.585600066295902, 99.2995242803404
 • อำเภอ :: สวนผึ้ง
 • จังหวัด:: ราชบุรี