Responsive image
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร


 • ชื่อ :: แบคทีเรียแกรมบวก
 • รูปร่าง :: แท่ง
 • ขอบ :: ไม่เรียบ
 • ขนาด :: ใหญ่
 • บวก (+) :: +
 • ลบ (-)
 • การตรึงไนโตรเจน ::
 • การสลายโพแทสเซียม ::
 • การสลายฟอสฟอรัส :: ✓
 • ลักษณะ ::
 • ตำแหน่ง GPS :: 13.585600066295902, 99.2995242803404
 • อำเภอ ::
 • จังหวัด::