Responsive image
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร

ไม่มีรูป

 • ชื่อ :: แบคทีเรียแกรมลบ
 • รูปร่าง :: แท่ง
 • ขอบ :: ไม่เรียบ
 • ขนาด :: เล็ก
 • บวก (+) ::
 • ลบ (-) -
 • การตรึงไนโตรเจน :: ✓
 • การสลายโพแทสเซียม ::
 • การสลายฟอสฟอรัส ::
 • ลักษณะ ::
 • ตำแหน่ง GPS :: 13.585600066295902, 99.2995242803404
 • อำเภอ :: สวนผึ้ง
 • จังหวัด:: ราชบุรี