Responsive image
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร

ไม่มีรูป

 • ชื่อ :: เชื้อรา
 • รูปร่าง :: สีดำ
 • ขอบ ::
 • ขนาด ::
 • บวก (+) ::
 • ลบ (-)
 • การตรึงไนโตรเจน ::
 • การสลายโพแทสเซียม :: ✓
 • การสลายฟอสฟอรัส ::
 • ลักษณะ ::
 • ตำแหน่ง GPS :: 13.585600066295902, 99.2995242803404
 • อำเภอ :: สวนผึ้ง
 • จังหวัด:: ราชบุรี