Responsive image
ฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ไม่มีรูป

 • ชื่อสามัญ :: กระถินณรงค์
 • ชื่อวงศ์ :: Fabaceae
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ :: Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth.
 • วันที่พบ :: 26 ตุลาคม 2564
 • อำเภอ :: จอมบึง
 • จังหวัด :: ราชบุรี
 • ตำแหน่งที่พบ GPS :: 13.621522489205725, 99.58887142119933
 • ลักษณะ ::
 • ประโยชน์ ::
 • การกระจายพันธุ์ ::
 • แหล่งอ้างอิง ::