Responsive image
เรื่อง :: เพลงรำแคน

เพลงรำแคน มักจะได้รับความนิยมในกลุ่มชาวกะเหรี่ยงมากกว่าเพลงประเภทอื่นๆ เพราะเพลงรำแคนมีลีลาที่สนุกสนาน มีการขับร้องประกอบการร่ายรำ แคนเป็นเครื่องดนตรีหลักที่ใช้ในการเป่าควบคู่กับการขับร้อง ซึ่งในปัจจุบันนี้หาคนที่เป่าแคนกะเหรี่ยงได้ยากมาก